Ceník

Odměna advokáta se může odvíjet buďto od smluvní dohody stran, a nebo dle advokátního tarifu, který je vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (k nahlédnutí zde).

Ve většině případů je pro klienty výhodnější oproti advokátnímu tarifu sjednání smluvní odměny. Našim klientům se snažíme dopředu sdělit očekávané náklady celé věci a dohodnout pro ně co nejoptimálnější formu. U nás neplatí pravidlo, že klient je "kasírován" ihned jak vstoupí. Naopak nezávazně klientovi sdělíme očekávané náklady v dané věci a teprve po jejich odsouhlasení se pustíme do práce.

Smluvní odměna za poskytování právních služeb záleží zcela na dohodě s klientem a je většinou písemně sjednána ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smluvní odměna je sjednávána zejména s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované právní služby. Vždy se snažíme zohlednit finanční možnosti klienta! Smluvní odměnu pak můžeme sjednávate ve formě (často i kombinovaně):

  • odměny hodinové (platba dle času stráveného nad poskytovanou právní službou)
  • odměny úkonové (platba dle počtu úkonů provedené právní služby - např. podání na soud, zaslání upomínky, nahlédnutí do spisu, apod.)
  • odměny paušální (zde se jedná o pevnou částku za předem domluvenou provedenou právní službu - např. za vyřízení věci, podání odvolání, apod.)
  • odměnu podílové (zde se jedná o podíl z vymožené částky v řízení)

 

V případě POHLEDÁVEK nabízíme klientům bezplatnou analýzu věci. U pohledávek, kde je vysoká šance "vymožení" poskytujeme bezplatné sepsání celé žaloby, kdy klient platí pouze soudní poplatek.