Insolvence, vymáhání a správa pohledávek, exekuce

Insolvenční právo je taktéž specialiazcí naší kanceláře. Ať již jste v pozici dlužníka-úpadce, či v pozici věřitele. V případě fyzických osob nabízíme komplexní zpracování oddlužení. Vždy vás zastoupíme před insolvenčním soudem a zajistíme komunikaci s insolvenčním správcem.

V případě věřitelů zajistíme přihlášku vaší pohledávky do insolvenčního řízení, případně rovnou podáme insolvenční návrh na vašeho dlužníka. Zastoupíme vás také v případném incidenčním sporu.

Doporučujeme nikdy v tomto směru neriskovat s podáváním vlastních návrhů. V případě oddlužení může být i zanedbatelná chyba důvodem k prohlášení konkurzu u dlužníka, u věřitele může potom dojít k zamítnutí přihlašované pohledávky, kdy nadto po něm může být jako sankce požadována insolvenčním soudem i finanční částka odpovídající výši přihlašované pohledávky.

Stejně jako v řízení insolvenčním, kde je již prohlášen úpadek dlužníka, vás zastoupíme i v řízení vykonávacím, tj. typicky exekučním. Naše kancelář úzce spolupracuje se soudními exekutory a pomůžeme vám vymoci na povinném nárok uznaný soudem.

 

Naše kancelář taktéž nabízí služby v oblasti oddlužení fyzických osob i právnických osob. Kromě sepsání a podání návrhu na místně příslušný soud zastoupíme klienty i v samotném přezkumném řízení, případně můžeme zajistit plynulou komunikaci mezi klienty a insolvenčním správcem.