Obchodní právo

Naše kancelář zastupuje řadu významných obchodní společností, ale i začínající podnikatele, či živnostníky. Vždy klademe důraz na maximalizaxi zabezpečení nároků klienta v jeho obchodních závazkových vztazích.

Mazi agendu obchodního práva, kterou zajišťujeme, patří například:

  • řešení obchodních závazkových vztahů, sepisování obchodních smluv a jejich odborného posouzení
  • zastupování před obchodním rejstříkem
  • zakládání a přeměny obchodních společností a družstev
  • vedení společností a družstev, příprava a organizace schůzí představenstev, valných hromad a členských schůzí
  • dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi v obchodních společnostech a družstvech
  • rušení společností a jejich likvidace
  • směnečné právo a další zajišťovací instituty v závazkových vztazích obchodního práva
  • vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů
  • uplatňování nároku na náhradu způsobené škody v obchodněprávních vztazích