Ostatní oblasti práva

Existuje celá řada oblastí práva, kterou jsou buďto podmnožinou zde již oblastí uvedených a nebo se jedná o specifické obory. Naše kancelář buďto sama, nebo ve spolupráci s jinými poskytuje poradenství a zastupování i v těchto oblastech.

Jedná se například o:

  • a) sportovní právo - zastupování sportovců s jejich kluby a sponzory, připomínkovaní a korekce smluv, ochrana jejich práv a případně i vymáhání těchto práv. V praxi jsme například zastupovali klienta v jednání o smlouvě v italském fotbalovém klubu Udinese Calcio, či úspěšně vymohli pohledávky ze španělského fotbalového klubu Cádiz CF
  • b) realitní právo - kompletní servis ve věci převodů, či nájmu nemovitostí, tj. kupní smlouva, nájemní smlouva, úschova, jednání před katastrem, včetně ověření podpisů
  • c) exekuční právo - typicky zastupování věřitelů, případně dlužníků - zejména vzhledem k roční pracovní praxi na Exekutorském úřadu jednoho člena kanceláře je tato oblast rovněž jednou z těch, kterou ovládáme a které se proto věnujeme
  • d) dědické právo - typicky jednání před notářem, sepis závěti, apod.
  • e) cizinecké právo - v této oblasti máme velkou výhodu z hlediska jazykové vybavenosti členů kanceláře, nicméně jsme se po zralé úvaze (a po negativních zkušenostech jak s některými klienty, tak i s příslušnými orgány) domluvili, že tato oblast pro nás nebude stěžejní.