Pracovně-právní vztahy

Většina z nás se během svého života v praxi setká, či se přímo účastní pracovně-právního vztahu. Ať už jako zaměstnavatel, nebo jako zaměstnanec. V naší kanceláří nabízíme komplexní servis pro obě strany. Mazi častou agendu patří například:

  • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo zaměstnavateli
  • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • kompletní oblast odměňování zaměstnanců
  • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
  • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi