Právní služby

Patrně každý z nás potřebuje někdy za život právníka. Ne každý "právník" však ovšem může za úplatu poskytovat právní služby. Obecně takovouto odbornou pomoc poskytují advokáti, ve vymezených případech notáři a v řízeních vykonávacích exekutoři. Nenechte se tedy zmást lákavými nabídky různých společností, kdy toto platí zejména v případě osobních bankrotů, či pohledávek. Advokát je dnes regulovaná profese, kterou upravují zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a stavovské předpisy České advokátní komor y, a to včetně velice přísných etických pravidel.

Advokát (jako jediná profese) je oprávněn soustavně a za úplatu poskytovat právní služby, a to ve všech věcech a všech právních oborech. Poskytováním právních služeb se rozumí servis jakékoliv právní pomoci, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech či činnost opatrovníka.


PROSPĚCH KLIENTA

Advokát je ve své práci nezávislý, řídí se však pokyny klienta a jeho příkazy v mezích právních předpisů, informuje klienta o vývoji daného případu, uplatňuje všechny legitimní prostředky ve prospěch klienta, hlídá nebezpečí z prodlení či případný konflikt zájmů, podává opravné prostředky, je povinen jednat čestně a svědomitě, vždy zachovávat práva klienta, a musí si počínat tak, aby klient nemohl ztratit své zákonné právo.

 

zdroj: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3252 (Česká advokátní komora)

 

ZÁKONNÉ POUČENÍ KLIENTA (SPOTŘEBITELE):

V případě, že dojde mezi advokátem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb při výkonu advokacie, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz