Zastoupení v řízení před soudem

Zastupujeme naše klienty ve všech typech soudních řízení v ČR, tzn. v řízení před soudy civilními, trestními, rozhodčími, správními i v řízení před soudem ústavním. Vždy klademe vysoký důraz na mimosoudní jednání a v případě, že je to možné a v zájmu klienta, i na vyjednání mimosoudní dohody, čímž šetříme čas i finance našim klientům.

Naše kancelář má zkušenosti v oblasti uplatnění nároku poškozeného tresným činem, jakožto i v pomoci obětem trestných činů. Mgr. Jakub Šauer i Mgr. Ulyana Šauerová jsou v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Významným hlediskem je také v tomto směru ukončené vzdělání v oblasti psychologie u několika členů naší kanceláře.

V případě civilních řízení zastupujeme klienty jak v řízení nalézacím, tak i v řízení vykonávacím, kdy naše kancelář úzce spolupracuje se soudními exekutory.