Náš tým

Mgr. Bc. Ulyana Šauerová, advokátka

Vystudovala jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dále i obor Cizí jazyky pro komerční praxi AJ, RJ na stejné univerzitě. V letech 2008 – 2010 jsem vykonávala praxi u Okresního soudu Plzeň-jih na úseku civilního práva. V letech 2010 – 2011 jsem působila jako právnička Exekutorského úřadu Plzeň – město. Následně jsem vykonávala koncipientskou praxi v AK GÖRGES & Partners a v AK Mgr. Františka Bureše.

Od roku 2014 působím jako advokátka a od stejného roku figuruji i v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Právní služby poskytuji i v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. V roce 2023 jsem se rovněž začala zabývat mediací.

JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M., advokát

Vystudoval jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (2002 – 2007) a dále pak obor Psychologie na stejné univerzitě. V letech 2007 – 2012 jsem působil jako asistent soudce na Krajském soudu v Plzni, se zaměřením na občanské a insolvenční právo. V roce 2010 jsem se za českou justici zúčastnil kongresu v Barceloně se zaměřením na právo trestní. Od roku 2012 působím jako advokát a navazuji tak na svého prastrýce, který byl uznávaným advokátem a po revoluci krátce vedl Krajské státní zastupitelství v Plzni. Mluvím aktivně anglicky (státní zkouška 2001) a ukrajinsky, pasivně německy a rusky. V roce 2021 jsem v parlamentních volbách získal 1.562 preferenčních hlasů. V roce 2021 jsem absolvoval rigorózní řízení na katedře trestního práva FPR ZČU a získal titul JUDr.

Členství:  

 • člen české olympijské výpravy na olympijských hrách v Sydney 2000
 • podporuji řadu charitativních projektů a od roku 2013 figuruji v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
 • člen Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2018 – 2022)
 • člen Komise pro sport, výchovu a vzdělávání Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2018 – 2022)
 • člen Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2016 – 2018)
 • člen Komise Rady MO Plzeň 3 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (2006-2007)
 • člen Komise právní a pro Status města Plzně RMP (2018 – 2022)
 • člen Komise pro sport a mládež Rady města Plzně (2015 – 2018)
 • člen finančního výboru MO Plzeň 3 (2014 – 2016) 
 • zastupitel a radní MO Plzeň 3 (2014 – 2016)
 • zastupitel MO Plzeň 2 (2018 – 2022)
 • Arrows advisory group (2018 – 2021)
 • majitel společnosti Leones consulting s.r.o.

Mgr. Veronika Nováková, advokátní koncipientka

V roce 2021 jsem ukončila studium Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda. Již při studiu jsem postupně získávala praxi v různých právní oblastech. 

Působila jsem jako studentka v pražských i plzeňských advokátních kancelářích, kde jsem se věnovala různorodé právní problematice. Dále jsem při studiu získala praxi i ve společnosti BEDNAR FMT s.r.o., v rámci níž jsem se věnovala především oblasti soukromého práva. Vedle tohoto jsem také absolvovala studentské stáže u Okresního soudu Plzeň-město a Okresního státního zastupitelství Plzeň-město. Dobrovolně jsem také po celou dobu svého studia působila v řadě neziskových organizací, v rámci nichž jsem měla možnost se aktivně podílet na přípravě řady odborných projektů. 

Od září 2020 jsem působila jako studentka v AK Šauer a od května 2021 zde vykonávám svou koncipientskou praxi se zaměřením na generální právní praxi. Hovořím aktivně anglickým jazykem a pasivně německým jazykem.

V září 2021 jsem zahájila doktorské studium (Ph.D.) na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, specializace občanské právo. V roce 2023 jsem se rovněž začala zabývat mediací.

V roce 2023 jsem uspěla ve výběrovém řízení a absolvovala jsem dvouměsíční stáž ve francouzském Štrasburgu v Committee on Legal Affairs and Human Rights.

Mgr. Igor Bibko, právník

V roce 2023 jsem vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni obor Právo a právní věda na Fakultě právnické a ještě studuji obor Mezinárodní vztahy – teritoriální studia (specializace Britská a americká studia) na Fakultě filozofické.

Na jaře roku 2017 jsem absolvoval měsíční stáž v kanceláři europoslance Evropského parlamentu v Bruselu. Od svého nástupu do prvního ročníku na Fakultě právnické v roce 2018 jsem praktikantem v AK Šauer. Hovořím aktivně anglicky a slovensky, pasivně německy. Od roku 2019 působím jako dobrovolník na pozici asistenta v Bílém kruhu bezpečí z.s., který poskytuje pomoc obětem trestných činů. Taktéž jsem dobrovolníkem v organizaci České maltézské mládeže, z. s. sdružující osoby s fyzickým či duševním handicapem, a dále také dobrovolník ve spolku Ulita na statku, z. s. pomáhající dospělým a dětem s autismem.

V roce 2023 jsem uspěl ve výběrovém řízení a absolvoval jsem měsíční stáž ve Spojených státech amerických na Valdosta State University.