Náš tým

JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M., advokát

Vystudoval jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (2002 – 2007) a dále pak obor Psychologie na stejné univerzitě. V letech 2007 – 2012 jsem působil jako asistent soudce na Krajském soudu v Plzni, se zaměřením na občanské a insolvenční právo. V roce 2010 jsem se za českou justici zúčastnil kongresu v Barceloně se zaměřením na právo trestní. Od roku 2012 působím jako advokát a navazuji tak na svého prastrýce, který byl uznávaným advokátem a po revoluci krátce vedl Krajské státní zastupitelství v Plzni. Mluvím aktivně anglicky (státní zkouška 2001) a ukrajinsky, pasivně německy a rusky. V roce 2021 jsem v parlamentních volbách získal 1.562 preferenčních hlasů. V roce 2021 jsem absolvoval rigorózní řízení na katedře trestního práva FPR ZČU a získal titul JUDr.

Členství:  

 • člen české olympijské výpravy na olympijských hrách v Sydney 2000
 • podporuji řadu charitativních projektů a od roku 2013 figuruji v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
 • člen Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2018 – 2022)
 • člen Komise pro sport, výchovu a vzdělávání Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2018 – 2022)
 • člen Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (2016 – 2018)
 • člen Komise Rady MO Plzeň 3 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (2006-2007)
 • člen Komise právní a pro Status města Plzně RMP (2018 – 2022)
 • člen Komise pro sport a mládež Rady města Plzně (2015 – 2018)
 • člen finančního výboru MO Plzeň 3 (2014 – 2016) 
 • zastupitel a radní MO Plzeň 3 (2014 – 2016)
 • zastupitel MO Plzeň 2 (2018 – 2022)
 • Arrows advisory group (2018 – 2021)
 • majitel společnosti Leones consulting s.r.o.

Mgr. Bc. Ulyana Šauerová, advokátka

Vystudovala jsem obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dále i obor Cizí jazyky pro komerční praxi AJ, RJ na stejné univerzitě. V letech 2008 – 2010 jsem vykonávala praxi u Okresního soudu Plzeň-jih na úseku civilního práva. V letech 2010 – 2011 jsem působila jako právnička Exekutorského úřadu Plzeň – město. Následně jsem vykonávala koncipientskou praxi v AK GÖRGES & PARTNERS a v AK Mgr. Františka Bureše.

Od roku 2014 působím jako advokátka a od stejného roku figuruji i v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Právní služby poskytuji i v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce.

Mgr. Veronika Nováková

V roce 2021 jsem ukončila studium Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda. Již při studiu jsem postupně získávala praxi v různých právní oblastech. 

Působila jsem jako studentka v pražských i plzeňských advokátních kancelářích, kde jsem se věnovala různorodé právní problematice. Dále jsem při studiu získala praxi i ve společnosti BEDNAR FMT s.r.o., v rámci níž jsem se věnovala především oblasti soukromého práva. Vedle tohoto jsem také absolvovala studentské stáže u Okresního soudu Plzeň-město a Okresního státního zastupitelství Plzeň-město. Dobrovolně jsem také po celou dobu svého studia působila v řadě neziskových organizací, v rámci nichž jsem měla možnost se aktivně podílet na přípravě řady odborných projektů. 

Od září 2020 jsem působila jako studentka v AK Šauer a od května 2021 zde vykonávám svou koncipientskou praxi se zaměřením na generální právní praxi. Hovořím aktivně anglickým jazykem a pasivně německým jazykem.

V září 2021 jsem zahájila doktorské studium (Ph.D.) na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, specializace občanské právo. 

JUDr. Kateřina Kaljkovićová, LL.M.

V roce 2012 jsem ukončila studium Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda. O rok později jsem úspěšně složila Státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala tak titul JUDr.

Mezi lety 2012 – 2015 jsem působila jako právnička na Generálním finančním ředitelství. Poté jsem vykonávala post firemního právníka ve společnosti ČD Cargo, a.s. Po rodičovské dovolené jsem se opět vrátila do státní správy, tentokrát do pozice vedoucí Oddělení správy daňových pohledávek na Specializovaném finančním úřadě. Následně jsem vedla Právní odbor na Úřadu městské části Praha 17. Od září 2021 vykonávám koncipientskou praxi v rámci AK Šauer.

Igor Bibko

V současnosti studuji na Západočeské univerzitě v Plzni obor Právo a právní věda na Fakultě právnické a obor Mezinárodní vztahy – teritoriální studia (specializace Britská a americká studia) na Fakultě filozofické.

Na jaře roku 2017 jsem absolvoval měsíční stáž v kanceláři europoslance Evropského parlamentu v Bruselu. Od svého nástupu do prvního ročníku na Fakultě právnické v roce 2018 jsem praktikantem v AK Šauer. Hovořím aktivně anglicky a slovensky, pasivně německy. Od roku 2019 působím jako dobrovolník na pozici asistenta v Bílém kruhu bezpečí z.s., který poskytuje pomoc obětem trestných činů. Taktéž jsem dobrovolníkem v organizaci České maltézské mládeže, z. s. sdružující osoby s fyzickým či duševním handicapem, a dále také dobrovolník ve spolku Ulita na statku, z. s. pomáhající dospělým a dětem s autismem.